Lietuva-lietuviams, lietuviai-Lietuvai!

Lietuva-lietuviams, lietuviai-Lietuvai!Paieška svetainėje

Reklama

Rekomenduojame:
"Tautos balsas"
Žinios Lietuvai, patriotinis portalas. Objektyvios žinios kiekvienam lietuviui!
Patriotai.lt
Patriotinis laikraštis internete. Kiekvienam. Skaityk ir platink draugams.
Partizanai.org
Išsamus portalas apie lietuvių pasipriešinimą sovietams. Lietuvos rezistencijos istorija.
LTJS
Lietuvių Tautinio Jaunimo Sąjungos svetainė.
Žodynas PDF Print E-mail
Sunday, 17 July 2011 16:40

Nacionalizmas – tautiškumu grindžiama politinė, socialinė ir kultūrinė ideologija. Tautiškumą laiko viena iš esminių žmogiškųjų vertybių, objektyvia žmogiškosios būties išraiška. Pagal tautiškumo esmės sampratas ir svarbos akcentus galima skirti biologinį, kultūrinį, kalbinį, politinį, socialinį, moralinį, religinį nacionalizmą, o taip pat – įvairias mišrias formas.
Politikoje nacionalizmui būdingas požiūris, jog tauta yra valstybės pagrindas: kiekviena tauta turi teisę kurti savo tautinę valstybę savo etninėse istorinėse žemėse, o tautinės valstybės paskirtis – atstovauti šios tautos idealams ir interesams.
Lietuviškas „nacionalisto“ sąvokos atitikmuo – tautininkas, „nacionalizmo“ – tautininkystė.


 
Šovinizmas – savos grupės viršenybe grindžiama politinė, socialinė ar / ir kultūrinė pažiūra. Dažniausiai ši sąvoka vartojama tautinėje plotmėje, tačiau taip pat egzistuoja rasinis, religinis, lytinis, socialinis šovinizmas.
Nacizmas – antitautinė politinė ideologija, kurioje susilieja tautinis šovinizmas, imperializmas ir totalitarizmas. Neigia savaiminę kiekvienos tautos vertę, kiekvienos tautos teisę į savo žemę ir valstybę, tautos siuzerenitetą valstybei. Formaliai nacistai save dažniausiai identifikuoja su nacionalizmu, tačiau skiriasi pačios prieigos ir vertybinis turinys: nacionalistui tauta yra tikslas, nacistui – priemonė savanaudiškiems asmeniniams ar / ir grupiniams tikslams siekti. Nacistas iškelia save ir savo grupę virš visos tautos, pačią tautą iškeldamas virš kitų tautų. Būdingas smurto, jėgos, valdžios kultas.Komunizmas – politinė ir socialinė ideologija, pagrįsta vyraujančiu arba išvis neribotu valstybės vaidmeniu visuomenės ir kiekvieno jos nario gyvenime. Komunistų judėjimas gimė iš masonerijos kaip jos smogiamoji jėga, labiau pritaikyta atviriems veiksmams ir plačiųjų masių mąstysenai, tačiau greitai tapo savarankišku. Būdingas ateizmas, kosmopolitizmas ir totalitarizmas, nors laikui bėgant atsirado komunistinių srovių, pripažįstančių teritorines valstybes, tautiškumą, demokratiją ir net religiją.Fašizmas – eklektiškas politinis reiškinys, pasižymintis ypač išplėtotu galios kultu. Realiai fašistas gali save deklaruoti liberalu ir konservatoriumi, tautininku ir religinės politikos atstovu, socialistu ir komunistu, net anarchistu: egzistuoja gerai žinoma anarchofašizmo srovė, pasireiškianti požiūriu „absoliuti laisvė mums – absoliuti diktatūra svetimiems“. Fašizmas išskirsto visuomenę ir visą žmoniją galios kriterijais. Dalį fašizmo akcentų perėmė nacizmas.


 
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack